התמודדות הלקוח מול מערכת הבנקאות בישראל

> בחזרה למאמרים

בנקים הינם הגופים החזקים במשק הישראלי. בעיתות של גאות הם רווחיים ובעיתות משבר כלכלי הם… רווחיים.

המשפט הבנקאי העסקי מיוחד  ביחסי גומלין שבין הלקוח לבנק בשלושה מישורים:

א.  הלקוח הוא הנותן אשראי לבנק – מעצם פתיחת חשבון בבנק והפקדת השקל הראשון נותן הלקוח מעין הלוואה לבנקים. בעניין זה של מתן אשראי לבנקים כלולים פיקדונות, סוגי חשבונות וכד'.

ב.  הבנק נותן אשראי ללקוח – מתן האשראי הוא תחת הסדרים חוקיים ספציפיים כאשר כל סוג של אשראי כפוף לחוקים ספציפיים. לדוגמא, חוק הבנקאות (שירות ללקוח) התשמ"א – 1981. או חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986  ועוד…

ג.   שירותים נוספים – ייעוץ בניירות ערך, מטבע זר, ייעוץ פנסיוני, מתן ערבויות בנקאיות, שירותי כספת וכו'. שירותים אלו מתנגשים לא אחת עם הייעוד העיקרי של המערכת הבנקאית וסותרים לא אחת את היחסים שהוזכרו בסעיף א' וב' לעיל עד כדי כך שחלק נכבד מהתביעות נגד המערכת הבנקאית מתרכז ב"שירותים הנוספים".

יחסי לקוח והבנק

הצרכן הישראלי הנבון יודע להתווכח ולהתמקח עם כל גוף צרכני אך בבואנו לסניף הבנק אנו מתהלכים על בהונות רגלינו ומתנהגים כאילו אנו  ב"קודש הקודשים". כמעט על כל מסמך שישלוף לנו פקיד הבנק אנו נחתום עליו ללא היסוס ונימנע משאלות וויכוחים. מיעוט הלקוחות המתוחכמים יעשו שופינג בין בנקים טרם ייקחו משכנתא, ינסו לבקש ריבית נמוכה יותר אך לרוב ימנעו מלקרוא את האותיות הקטנות ולהשיג על סעיף זה או אחר.

סעיף האובליגו

זהו אחד הסעיפים הקשיחים בהסכם בנק – לקוח. סעיף האובליגו ינוסח תמיד בלשון כללית יהיה תמיד סעיף "סל" הכולל בתוכו אינספור אופציות לבנק לפעול למימוש מיידי של הבטחונות.

אל דאגה – הבנק יהיה נחמד ואדיב כלפינו עד… עד שיתקל באירוע או שרשרת אירועים הקשורה בלקוח. אם מדובר בשקים חוזרים, חריגה ממסגרת העו"ש,  או אפילו פרסום שלילי בעיתונות על בית העסק שבבעלותו, אלה גם אלה יכולים להביא את הבנק לנקיטת סנקציות ולביצוע צעדים שיהוו את תחילת המסע לחיסולו של העסק כגון סגירת מסגרת האשראי, העמדת אובליגו לקוח כאמור לפירעון מיידי אם באופן של  פנייה לערבים למימוש ערבותם, מכירת נכסים משועבדים וכיוב'.

זו העת להסתייע בעורך דין אשר מומחיותו בתחום הבנקאות!

דרכי פעולת הבנקים לגביית חובם

הרגע המכונן בו קיבל הבנק החלטה לפעול בנחרצות לגביית חוב לקוח מתחילה בשיחה עניינית מטעם מנהל הסניף או מי מטעמו אליך הלקוח בדרישה לטיפול בחובך. לכך יתלוו לרוב סנקציות כמו החזרת שקים מסיבת נ.ל.מ (נא לפנות למושך). חוסר תגובה מיידי מצד הלקוח יוביל לסנקציות מצד הבנק וכן הגשת תביעה במסלולים שונים כגון: הליך באמצעות הוצל"פ (בתביעה כספית פחותה מ 50,000 ₪) או תביעה בסדרי דין מזורזים כמו הליך סדר דין מקוצר (ואז על הלקוח לבקש בקשת רשות להתגונן).

האם יכול היה הבנק לפעול אחרת?

ברבים מהמקרים התשובה היא כן! אלא שבמירוץ לנקיטת הליכים לצמצום נזקיו, מנסה הבנק באופן טבעי להיות ראשון ולזכות בנתח הגדול ביותר שיוותר לאחר חיסולה של החברה. לעיתים ובדיעבד יתברר שניתן היה לנהוג אחרת ודווקא הפעילות של הבנק היא זו ששימשה כניצוץ שהניע את התהליך להפיכת הלקוח לחדל פירעון, לחיסולה של חברה או של עסק.

בנק הוא ספק שירות וחשוב לזכור זאת!

בשנים האחרונות חל שינוי מבני בחלק מהבנקים באופן שמרבית הסניפים הפכו למעשה לנקודות שיווק ומכירה. לפקידים בסניפים מוגדרים יעדי שיווק וכך בדרכו ללקיחת הלוואה עשוי הלקוח לקבל הצעה להצטרף לאחד מהמבצעים "שעל המדף".

צא ולמד – הבנקים בימינו אינם אלא ספק שירות כמו כל ספק אחר. בנק באמצעות עובדיו הנאמנים, עלול לטעות טעות טכנית ואף לטעות בשיקול דעת.

> בחזרה למאמרים